Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2019 rok